14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Enhver er berettiget til over for patentmyndigheden at fremsætte indsigelse mod et meddelt patent. Indsigelsen skal være begrundet og være kommet frem til patentmyndigheden inden 9 måneder fra bekendtgørelsen af patentmeddelelsen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

•••

Stk. 2 Indsigelse kan alene begrundes med, at patentet er meddelt, uanset at

  • 1) betingelserne i §§ 1-2 ikke er opfyldt,

  • 2) det angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den, eller

  • 3) dets genstand går ud over indholdet af ansøgningen, som den blev indleveret.

•••

Stk. 3 Patentmyndigheden bekendtgør, at indsigelse er indleveret.

•••
profile photo
Profilside