Bøger, som nævner Patentloven § 1

B. Rettighedsstrukturen

- Side 29 -

...etc. OPHL siger f.eks. i § 1, at den, der har ophavsret til et værk, har eneret til at »råde over værket« på en række nærmere nævnte måder og ifølge PTL § 1, har den, der har gjort en opfindelse »ret til« efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt. Denne rettighedsstruktur afspejler et traditionelt...

Læs på Jurabibliotek