14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Patentloven § 64

Uddrag fra forarbejderne til patentloven § 64:

Til § 64.
Denne bestemmelse, der svarer til § 63 i komiteernes lovudkast, indeholder forskrifter om, hvilke domstole, der skal behandle søgsmål vedrørende opfindelser og patenter.Den gældende patentlov indeholder ikke tilsvarende bestemmelser, idet retssager om patentrettigheder nu anlægges i henhold til retsplejelovens almindelige regler om værneting. Dette...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.