Patentbekendtgørelsen § 92

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 92

Bekendtgørelse om modtagelse af tekst efter patentlovens § 77 indeholder de oplysninger, der er nævnt i § 90, stk. 2, patentansøgningens eller patentets klasser, opfindelsens titel samt oplysning om den dag, der er fastsat som ansøgningens indleveringsdag. Endvidere skal bekendtgørelsen indeholde oplysning om den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort meddelelsen af patent eller opretholdelsen af patentet i ændret affattelse, og hvis prioritet er begæret, hvor den påberåbte tidligere ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer.

Stk. 2 Bekendtgørelse om oversættelse efter patentlovens § 83 indeholder de oplysninger, der er nævnt i § 91, samt oplysning om ansøgningens klasser, opfindelsens titel og den dag, der er fastsat som ansøgningens indleveringsdag, samt hvis prioritet er begæret, hvor den påberåbte tidligere ansøgning er indleveret og denne ansøgnings indleveringsdag og nummer.