Patentbekendtgørelsen § 88

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 88

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen har været modtagende myndighed for en ansøgning om europæisk patent, der er tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke er fremsendt til Den Europæiske Patentmyndighed inden for den fastsatte frist i medfør af Den Europæiske Patentkonventions art. 77, skal ansøgeren i medfør af art. 135, stk. 2, indlevere en begæring om konvertering til Patent- og Varemærkestyrelsen inden for 3 måneder efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget.

Stk. 2 Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen en begæring om konvertering efter stk. 1, videresender styrelsen begæringen sammen med en genpart af ansøgningen til patentmyndigheden i de lande, der er angivet i begæringen.