Patentbekendtgørelsen § 80

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 80

Patent- og Varemærkestyrelsen fungerer som modtagende myndighed for internationale patentansøgninger fra ansøgere, der er danske statsborgere, og ansøgere, som har bopæl i Danmark eller driver erhvervsvirksomhed her, eller som er juridiske personer, der anerkendes efter dansk ret. Dette gælder også, såfremt en international ansøgning indleveres af flere ansøgere, og mindst en af ansøgerne opfylder disse betingelser.