Patentbekendtgørelsen § 78

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

Bekendtgørelse og notering i certifikatregistret vedrørende omprøvning
§ 78

Indlevering af begæring om administrativ omprøvning bliver noteret i certifikatregistret og bekendtgjort i overensstemmelse med stk. 3.

Stk. 2 Patent- og Varemærkestyrelsen bekendtgør afgørelse af den administrative omprøvning, når afgørelsen er blevet endelig. Samtidig bliver afgørelsen noteret i certifikatregisteret.

Stk. 3 Bekendtgørelse om indlevering og afgørelse af en begæring om omprøvning skal angive certifikathaverens navn eller firmanavn, ansøgningens nummer og indleveringsdag, certifikatets registreringsnummer, grundpatentets nummer, opfindelsens titel samt certifikatets gyldighedsperiode. I bekendtgørelse om indleveringen af en begæring om omprøvning angives tillige navn eller firmanavn på den, der har begæret omprøvning.