14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentbekendtgørelsen § 77

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater paragraf 77

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§77 Administrativ omprøvning af forlængelse af et certifikats gyldighedsperiode, jf. artikel 16 i forordning nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler
§§ 72-76 finder tilsvarende anvendelse for forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode for lægemidler til pædiatrisk brug i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.

•••
profile photo
Profilside