Patentbekendtgørelsen § 58

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

Begæring om omprøvning fra andre end patenthaver
§ 58

Patent- og Varemærkestyrelsen underretter indehaveren af patentet om begæringen om omprøvning og giver indehaveren mulighed for at udtale sig herom samt eventuelt at indsende patentkrav og beskrivelse i ændret form inden for en frist på 6 måneder.

Stk. 2 Patent- og Varemærkestyrelsen kan træffe afgørelse om, at patentet skal erklæres ugyldigt, eller at patentet skal opretholdes i uændret form. Styrelsen kan endvidere træffe afgørelse om, at patentet skal opretholdes i ændret form, såfremt patenthaveren er enig heri. Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse meddeles til parterne.

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse foretages på baggrund af det materiale samt de grunde, som er fremdraget ved begæringen om omprøvning.