Patentbekendtgørelsen § 34

Denne konsoliderede version af patentbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse nr. 2111 af 24. november 2021

§ 34

Ved deling eller udskillelse anses beskrivelse med eventuelle tegninger, fotografier, sekvensliste samt patentkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, som basisdokumenter.

Stk. 2 En ny ansøgning anses kun for fremkommet ved deling eller udskillelse, hvis dette fremgår af den nye ansøgning ved dens indlevering. Den oprindelige ansøgnings indleveringsdag og nummer skal angives i ansøgninger, der fremkommer ved deling eller udskillelse.