Bøger, som nævner Pasloven § 5

Mod og mening (1. udg.)
Forfattere: Hanne Marie Motzfeldt, Sten Schaumburg-Müller, Rikke Gottrup og Kim Østergaard
Udgivelsesdato: 12. sep 2016
DJØF Forlag

Pasloven og udlændingeloven

- Side 543 -

...24.2.2015. En afgørelse herom kan ledsages af et tidsbegrænset udrejseforbud. Udrejse i strid med forbuddet straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 1337 1337. Paslovens § 5, stk. 1, jf. § 2 b, stk. 1. Lovændringen efterlader en række uafklarede spørgsmål om reglernes anvendelsesområde, herunder såvel med hensyn til forholdsvis lave mistankekrav

Læs på Jurabibliotek