Pasloven § 2c

Denne konsoliderede version af pasloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om pas til danske statsborgere m.v.

Lov nr. 223 af 07. juni 1952,
jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1542 af 18. december 2018, lov nr. 167 af 29. februar 2020, lov nr. 124 af 30. januar 2021, lov nr. 415 af 13. marts 2021, lov nr. 2603 af 28. december 2021 og lov nr. 226 af 15. februar 2022

§ 2c

Politiet skal nægte udstedelse af pas til en dansk statsborger eller inddrage et allerede udstedt pas, hvis den pågældende er idømt et udrejseforbud efter straffelovens § 236, stk. 1, nr. 5. Inddragelsen sker for en periode, der svarer til perioden for udrejseforbuddet. Politiets afgørelse om at nægte at udstede pas kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Politiet kan udstede et provisorisk pas til en person, der er meddelt tilladelse efter straffelovens § 236, stk. 2, 3. pkt.