14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 2c

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 2c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2c Politiet skal nægte udstedelse af pas til en dansk statsborger eller inddrage et allerede udstedt pas, hvis den pågældende er idømt et udrejseforbud efter straffelovens § 236, stk. 1, nr. 5. Inddragelsen sker for en periode, der svarer til perioden for udrejseforbuddet. Politiets afgørelse om at nægte at udstede pas kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Politiet kan udstede et provisorisk pas til en person, der er meddelt tilladelse efter straffelovens § 236, stk. 2, 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside