Bøger, som nævner Pasloven § 2

Administrative indgreb

- Side 253 -

...sig, at han på grund af denne stats retsregler også måtte have indfødsret dér. På denne baggrund findes der, uanset han nu, hvor en medtiltalt ved landsretten blev idømt fængsel i 7 år, er klar over, at han ved domfældelse risikerer fængselsstraf helt op mod maksimumstraffen, 8 år, efter STRFL § 33, stk. 3, ikke at foreligge tilstrækkeligt grundlag

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 255 -

...hjemkomsten har begået terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet. J’s forklaring om Peshmerga svarede til Forsvarsministeriets rapport fra december 2015, hvori det bl.a. er anført, at Peshmerga er en lovmæssigt anerkendt organisation i Irak.« Med disse bemærkninger stadfæstede landsretten kendelsen af de grunde, der var anført af byretten.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...familiens bekymring var så stærk, at den selv havde inddraget passet, før politiet blev kontaktet. Der er ikke ved de for landsretten afgivne forklaringer og de i øvrigt foreliggende oplysninger sket en sådan afsvækkelse af mistankegrundlaget, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at ophæve afgørelsen om pasinddragelse, som udløber i februar 2017.«

Læs på Jurabibliotek