14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Pasloven § 5

Uddrag fra forarbejderne til pasloven § 5:

    Efter § 5 i lov om pas til danske statsborgere mv. straffes overtrædelser af loven eller de i medfør af loven fastsatte bestemmelser med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.    Ved forslaget ændres hoved- og sidestrafferammen i d...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.