14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 3

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at den, der mod eller uden vederlag yder logi eller stiller lejrplads el.lign. til rådighed, skal føre fortegnelse over overnattende danske statsborgere. Politiet har til enhver tid adgang til fortegnelsen uden retskendelse. Pasbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at overnattende danske statsborgere skal meddele de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af pligten efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte fortegnelser over overnattende danske statsborgere, herunder om fortegnelsernes udformning, indhold og førelse, om de oplysninger, som den overnattende gæst efter stk. 2 kan pålægges at meddele, og om de dokumenter, som gæsten skal fremvise.

•••
profile photo
Profilside