14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pasloven § 2a

Lov om pas til danske statsborgere m.v. paragraf 2a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pasloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2a Et barn under 15 år med selvstændigt pas eller selvstændig særlig rejselegitimation kan af den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet, kræves slettet af andre personers pas.

•••

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes af politiet. Politiet kan midlertidigt inddrage et pas med henblik på sletning af et heri indskrevet barn, jf. stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

•••

Stk. 3 Politiets afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside