14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Pasloven § 2

Uddrag fra kommentarerne til pasloven § 2:

Som en konsekvens af ændringer i retsplejeloven foreslås en ny affattelse af paslovens § 2, stk. 3. Ved lov nr. 260 af 8. juni 1979 om ændring af retsplejeloven m.v. (Behandling af borgerlige sager m.v.), blev »underret« overalt i retsplejeloven ændret til »byret«. Paslovens § 2, stk. 3, ændres i overensstemmelse hermed.Ved lov ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.