Pasbekendtgørelsen § 31

Denne konsoliderede version af pasbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 2693 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1120 af 30. juni 2022

§ 31

Den, der driver hotel, sommerhotel, gæstgiveri, pensionat, herberg, vandrehjem eller lejrplads, skal manuelt eller elektronisk føre register over overnattende, der er fyldt 16 år, med angivelse af fulde navn, fødselsdato og bopæl. Logigiveren skal kræve fremvisning af billedlegitimation som dokumentation for identitetsoplysningerne.

Stk. 2 Oplysningerne i registeret skal opbevares i 2 år.

Stk. 3 Udgifterne til indkøb af register afholdes af vedkommende logigiver.

Stk. 4 Rigspolitiet bestemmer udformningen af det i stk. 1 nævnte register.