Partnerskabsloven § 6

Denne konsoliderede version af partnerskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Loven blev ophævet den 15. juni 2012, jf. § 4 i lov nr. 532 af 12/6 2012, men finder fortsat anvendelse på en del registrerede partnerskaber indgået forinden 15. juni 2012

Lov om registreret partnerskab

Lov nr. 372 af 07. juni 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005,
som ændret ved lov nr. 500 af 06. juni 2007 og lov nr. 537 af 26. maj 2010

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 6

Loven træder i kraft den 1. oktober 1989.