Partnerskabsloven § 2

Denne konsoliderede version af partnerskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Loven blev ophævet den 15. juni 2012, jf. § 4 i lov nr. 532 af 12/6 2012, men finder fortsat anvendelse på en del registrerede partnerskaber indgået forinden 15. juni 2012

Lov om registreret partnerskab

Lov nr. 372 af 07. juni 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005,
som ændret ved lov nr. 500 af 06. juni 2007 og lov nr. 537 af 26. maj 2010

Registrering
§ 2

Ægteskabslovens kapitel 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab, bortset fra §§ 14-17, § 20, stk. 3, og § 22, stk. 1. Ved registrering af partnerskab skal dog også betingelserne i stk. 2 være opfyldt.

Stk. 2 Registrering af partnerskab kan kun ske, hvis

  • 1) en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab, eller

  • 2) begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen.

Stk. 3 Statsborgerskab i Norge, Sverige, Finland eller Island sidestilles med dansk statsborgerskab efter stk. 2. Bopæl i Norge, Sverige, Finland eller Island sidestilles med bopæl her i landet efter stk. 2. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan bestemme, at statsborgerskab og bopæl i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, ligeledes skal sidestilles med dansk statsborgerskab og bopæl her i landet.

Stk. 4 Regler om fremgangsmåden ved registrering af partnerskab fastsættes af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.