14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partnerskabsloven  - Loven blev ophævet den 15. juni 2012, jf. § 4 i lov nr. 532 af 12/6 2012, men finder fortsat anvendelse på en del registrerede partnerskaber indgået forinden 15. juni 2012 § 2

Lov om registreret partnerskab paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partnerskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Registrering
Ægteskabslovens kapitel 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab, bortset fra §§ 14-17, § 20, stk. 3, og § 22, stk. 1. Ved registrering af partnerskab skal dog også betingelserne i stk. 2 være opfyldt.

•••

Stk. 2 Registrering af partnerskab kan kun ske, hvis

  • 1) en af parterne har bopæl her i landet og dansk statsborgerskab, eller

  • 2) begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år før registreringen.

•••

Stk. 3 Statsborgerskab i Norge, Sverige, Finland eller Island sidestilles med dansk statsborgerskab efter stk. 2. Bopæl i Norge, Sverige, Finland eller Island sidestilles med bopæl her i landet efter stk. 2. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan bestemme, at statsborgerskab og bopæl i et andet land med en lovgivning om registreret partnerskab, der svarer til den danske, ligeledes skal sidestilles med dansk statsborgerskab og bopæl her i landet.

•••

Stk. 4 Regler om fremgangsmåden ved registrering af partnerskab fastsættes af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

•••
profile photo
Profilside