14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partistøtteloven § 14a

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) paragraf 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partistøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a Straffebestemmelser
Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes den, der afgiver urigtig erklæring efter § 7, stk. 2 og 3, § 7 a, stk. 3, § 10, stk. 2 og 3, § 10 a, stk. 3, § 11 b, stk. 2 og 3, og § 11 c, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

•••

Stk. 2 Den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 7 d, stk. 1§ 10 b eller § 11 d, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside