Partistøtteloven § 14

Denne konsoliderede version af partistøtteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Lov nr. 940 af 23. december 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 7 af 08. januar 2024

§ 14

Udgifterne til tilskud efter § 2 afholdes af statskassen. Udgifterne til tilskud efter §§ 3 og 4 afholdes af henholdsvis regionerne og kommunerne.