Partistøtteloven § 12

Denne konsoliderede version af partistøtteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Lov nr. 940 af 23. december 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2023,
som ændret ved lov nr. 714 af 13. juni 2023

Klagebestemmelse
§ 12

Afgørelser efter §§ 8-11 d kan indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren.