14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partistøtteloven § 11c

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) paragraf 11c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partistøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11c Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 4 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 11 b, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående kommunalbestyrelsesvalg blev afholdt.

•••

Stk. 2 Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 4 for det aktuelle kalenderår.

•••

Stk. 3 Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 4 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

•••
profile photo
Profilside