14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Partistøtteloven § 2

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af partistøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Støtteberettigede og støttens størrelse
Et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde her i landet. Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, partiet har fået ved valget, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 En kandidat, der har opstillet sig uden for partierne ved det senest afholdte folketingsvalg, har ret til tilskud til sit politiske arbejde her i landet. Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, kandidaten har fået ved valget, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Der ydes ikke tilskud til partier og kandidater uden for partierne, der har fået færre end 1.000 stemmer ved valget.

•••
profile photo
Profilside