Parkeringsskivebekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af parkeringsskivebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om parkeringsskiver

Bekendtgørelse nr. 1529 af 09. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 837 af 23. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 849 af 21. juni 2018

§ 2

Parkeringsskiver skal være udformet i overensstemmelse med bilag 1, jf. dog § 7 hvis parkeringsskiven er automatisk. Tallene fra 13 til 24 og påskriften ”Ankomst” kan dog udelades.

Stk. 2 Ved parkering af udenlandsk indregistreret bil kan anvendes parkeringsskive, der opfylder kravene i hjemlandet.