14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Parkeringsskivebekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om parkeringsskiver paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af parkeringsskivebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1529 af 09. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En automatisk parkeringsskive skal automatisk indstilles til udløbet af det kvarter, inden for hvilket køretøjets motor standses.

•••

Stk. 2 En automatisk parkeringsskive skal kunne indstilles manuelt, jf. § 3, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 3 En automatisk parkeringsskive skal indvendig i køretøjet vise urfunktionens tid.

•••

Stk. 4 Forbuddet mod at ændre parkeringsskivens indstilling under parkering på tidspunkter, hvor det er påbudt at anvende den, jf. § 5, gælder også for automatiske parkeringsskiver.

•••

Stk. 5 På en automatisk parkeringsskive skal det tydeligt fremgå, når parkeringsskiven ikke er fastlåst på et parkeringstidspunkt. Dette skal ske ved et tydeligt blivende signal, eller ved at parkeringsskiven ikke viser nogen tid (slukket display).

•••

Stk. 6 En automatisk parkeringsskive skal være udformet enten i overensstemmelse med § 2, stk. 1, eller være forsynet med digitalt display. Parkeringsskiven skal kunne aflæses i stærkt sollys. Digitalt display skal have en talhøjde på mindst 20 mm. I digitalt display anvendes 24-timers tidsangivelse. Foran tidsangivelsen anføres »P:«, således at display på automatisk parkeringsskive f.eks. kan vise »P: 16:30«.

•••

Stk. 7 En automatisk parkeringsskive skal være »FS«-mærket og godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen på grundlag af afprøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, der bekræfter, at kravene i denne bekendtgørelse er opfyldt. Mærkningen skal være anbragt på skivens nederste, venstre hjørne og skal tydeligt kunne aflæses udefra.

•••

Stk. 8 Såfremt betingelserne i denne bekendtgørelse ikke længere er opfyldt, kan Trafik- og Byggestyrelsen tilbagekalde en godkendelse efter stk. 7.

•••

Stk. 9 Trafik- og Byggestyrelsens afgørelser efter stk. 7 og 8 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 10 Konstruktiv ændring eller indgreb i en godkendt automatisk parkeringsskive, jf. stk. 7, er ikke tilladt. Ændring i tilslutningen af en automatisk parkeringsskive til bilens konstruktion er ikke tilladt.

•••
profile photo
Profilside