14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pantelånerloven § 11

Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pantelånerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1042 af 04. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Den daglige drift af virksomheden skal forestås af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer, der er godkendt af politiet.

•••

Stk. 2 Udøves virksomheden fra flere forretningssteder, kan kun et af disse forestås af bevillingshaveren. Driften af de øvrige forretningssteder skal forestås af godkendte bestyrere.

•••

Stk. 3 Er bevillingshaveren et selskab eller lignende, skal driften forestås af en godkendt bestyrer. Det samme gælder i de tilfælde, der er nævnt i § 7.

•••

Stk. 4 Med hensyn til betingelserne for godkendelse af bestyrere samt bortfald og fratagelse af godkendelsen finder §§ 3, 6, 8 og 9 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside