Pantelånerloven § 11

Denne konsoliderede version af pantelånerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Lov nr. 223 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 04. september 2015

§ 11

Den daglige drift af virksomheden skal forestås af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer, der er godkendt af politiet.

Stk. 2 Udøves virksomheden fra flere forretningssteder, kan kun et af disse forestås af bevillingshaveren. Driften af de øvrige forretningssteder skal forestås af godkendte bestyrere.

Stk. 3 Er bevillingshaveren et selskab eller lignende, skal driften forestås af en godkendt bestyrer. Det samme gælder i de tilfælde, der er nævnt i § 7.

Stk. 4 Med hensyn til betingelserne for godkendelse af bestyrere samt bortfald og fratagelse af godkendelsen finder §§ 3, 6, 8 og 9 tilsvarende anvendelse.