Pantelånerloven § 1

Denne konsoliderede version af pantelånerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Lov nr. 223 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 04. september 2015

§ 1

Loven gælder for selvstændig næringsvirksomhed ved

  • 1) handel med eller køb af brugte genstande, der ikke sker som et sædvanligt led i en handelsvirksomhed med nye genstande eller i en håndværks- eller industrivirksomhed;

  • 2) udlån af penge mod håndpant, herunder pant i lotterisedler, og formidling af sådanne lån (pantelånervirksomhed).

Stk. 2 Loven gælder dog ikke for

  • 1) handel med eller køb af registreringspligtige motorkøretøjer;

  • 2) handel med bøger og frimærker;

  • 3) opkøb, der ikke sker på fast forretningssted, af genstande, der udelukkende afhændes til næringsdrivende til videresalg eller forarbejdning;

  • 4) ydelse og formidling af lån mod håndpant i værdipapirer eller registreringspligtige motorkøretøjer eller for udlånsvirksomhed, der udøves af banker, sparekasser eller det kgl. assistentshus.

Stk. 3 I det omfang, en virksomhed ifølge stk. 1 og 2 er omfattet af denne lov, er den ikke undergivet reglerne i næringsloven.

Stk. 4 Justitsministeren kan bestemme, at reglerne i kapitel 3 helt eller delvis skal gælde for anden selvstændig næringsvirksomhed ved handel med eller køb af brugte genstande end den, der efter stk. 1 og 2 er omfattet af loven, samt for auktionsholderes virksomhed vedrørende auktionssalg af brugte genstande. Bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed