Pakkerejseloven § 8

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

§ 8

Justitsministeren fastsætter regler om vilkår, som aftalen skal indeholde, og om de oplysninger, der skal meddeles kunden i medfør af §§ 6 og 7.