Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 6

Rejsejura (1. udg.)
Forfattere: Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 15. mar 2019
DJØF Forlag

Oplysninger inden aftalens indgåelse

- Side 129 -

...rejsende, og ikke blot en pris baseret på indkvartering i dobbeltværelse, som det har været lovligt at gøre efter den tidligere pakkerejselov. Prisen skal oplyses klart og tydeligt og ved fjernsalg ved hjælp af elektroniske medier på det sted, hvor bestillingen afgives, jf. forbrugeraftalelovens § 12, hvortil der henvises i pakkerejselovens § 6, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 130 -

...omfatter oplysning om regler om forevisning af original fødsels- og dåbsattest for personer under 18 år. Ankenævnet fandt ikke, at bureauet havde opfyldt denne oplysningspligt ved at henvise klageren til at undersøge spørgsmålet ved nærmere angivne kanaler. Rejsen var derfor behæftet med mangler, der berettigede klageren til et nedslag i rejsens pris.

Læs på JurabibliotekStraf

- Side 165 -

...rejsen). Endvidere skal der oplyses, hvor dette måtte være relevant, om aftalens varighed eller ved tidsubegrænsede aftaler eller abonnementsaftaler betingelserne for at opsige aftalen. Disse oplysninger svarer til de oplysninger, som rejsearrangøren skal give den rejsende inden aftalens indgåelse, jf. pakkerejselovens § 6, stk. 1, nr. 1-8, 10 og 14.

Læs på Jurabibliotek