Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 6

Rejsejura (1. udg.)
Forfattere: Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 15. mar 2019
DJØF Forlag

3.1. Oplysninger inden aftalens indgåelse

- Side 129 -

...rejsende, og ikke blot en pris baseret på indkvartering i dobbeltværelse, som det har været lovligt at gøre efter den tidligere pakkerejselov. Prisen skal oplyses klart og tydeligt og ved fjernsalg ved hjælp af elektroniske medier på det sted, hvor bestillingen afgives, jf. forbrugeraftalelovens § 12, hvortil der henvises i pakkerejselovens § 6, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 130 -

...manglende fremvisning af original fødsels-/dåbsattest og oversættelse heraf afvist ved flyet til Johannesburg, Sydafrika, som følge af landets indrejseregler. Efter ordlyden i pakkerejselovens § 6, stk. 1, sammenholdt med forarbejderne, fandt Ankenævnet, at bureauets pligt til inden aftalens indgåelse at oplyse om regler, der gælder vedrørende pas, visum...

Læs på Jurabibliotek6. Straf

- Side 165 -

...rejsen). Endvidere skal der oplyses, hvor dette måtte være relevant, om aftalens varighed eller ved tidsubegrænsede aftaler eller abonnementsaftaler betingelserne for at opsige aftalen. Disse oplysninger svarer til de oplysninger, som rejsearrangøren skal give den rejsende inden aftalens indgåelse, jf. pakkerejselovens § 6, stk. 1, nr. 1-8, 10 og 14.

Læs på Jurabibliotek