Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 4

Definition og afgrænsning af sammensatte rejsearrangementer

- Side 156 -

Ved et sammensat rejsearrangement forstås af pakkerejselovens § 4 to eller flere forskellige typer rejseydelser, jf. § 5, nr. 1, som skal indgå i den samme rejse, som ikke udgør en pakkerejse, og om hvilken der indgås særskilte aftaler med hver leverandør, hvis en erhvervsdrivende

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 157 -

...når aftalen med den anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelse af bestillingen af den første rejseydelse.på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden erhvervsdrivende, når aftalen med den anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelse af bestillingen af den første rejseydelse.

Læs på Jurabibliotek