Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 26

Rejsejura (1. udg.)
Forfattere: Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 15. mar 2019
DJØF Forlag

Oplysninger inden aftalens indgåelse

- Side 128 -

Rejsebureauet havde benægtet, at klageren havde reklameret korrekt over byggestøj og -støv, men bureauet kunne ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation, da kundens pligter til at reklamere efter pakkerejselovens § 26, stk. 1, ikke var angivet i aftalen, jf. lovens § 26, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek