Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 22

2. Hvad kan der klages over?

- Side 179 -

...således efter Ankenævnets praksis, at rejseudbyderen i forbindelse med aftalens indgåelse har givet kunden oplysning om bl.a. kundens reklamationspligt i medfør af pakkerejselovens § 22 og konsekvenserne af kundens eventuelt manglende reklamation. Det er i denne sammenhæng ikke tilstrækkeligt at henvise til bureauets hjemmeside, brochurer, kataloger el....

Læs på Jurabibliotek