Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 22

Hvad kan der klages over?

- Side 179 -

...udtrykkeligt fremhævet og klart og tydeligt formuleret. Endelig skal der her gives oplysning om, hvortil kunden skal rette henvendelse ved reklamationer. Hvis den rejsende kan reklamere til andre end rejsebureauet, f.eks. til en (hvilken som helst) underleverandør eller kontaktperson på rejsemålet, skal dette fremgå af oplysningerne om reklamationspligten.

Læs på Jurabibliotek