Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 20

Rejsejura (1. udg.)
Forfattere: Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 15. mar 2019
DJØF Forlag

3.2.3. Arrangørens øvrige ændringer i aftalen og den rejsendes hæveadgang

- Side 138 -

Ved aflysning af en pakkerejse inden rejsen med henvisning til force majeure har kunden ret til at hæve aftalen og kræve samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, tilbagebetalt. Pakkerejselovens § 20, stk. 2, er en regel, der fritager rejsearrangøren for erstatningsansvar, men ikke for kontraktansvaret.

Læs på Jurabibliotek4.2. Manglende opfyldelse af oplysningspligten ved salg af sammensatte rejsearrangementer

- Side 161 -

...denne erhvervsdrivende ikke ved aftalens indgåelse har opfyldt sine forpligtelser om oplysning efter rejsegarantifondsloven eller pakkerejselovens § 35, gælder pakkerejselovens §§ 15, 16 og 20 samt kapitel 5 for de rejseydelser, som indgår i det samlede rejsearrangement. Dette betyder, at den rejsende får samme afbestillingsret og samme ret til overdragelse...

Læs på Jurabibliotek