Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 16

Rejsejura (1. udg.)
Forfattere: Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 15. mar 2019
DJØF Forlag

Manglende opfyldelse af oplysningspligten ved salg af sammensatte rejsearrangementer

- Side 161 -

...ret til ophævelse, afslag, erstatning og afhjælpning i samme omfang som ved en pakkerejse. Den erhvervsdrivende, der formidler det sammensatte rejsearrangement vil kort sagt pådrage sig pakkerejsearrangørens forpligtelser (og rettigheder), såfremt den erhvervsdrivende ikke opfylder sin oplysningspligt efter § 37, jf. § 35 og rejsegarantifondsloven.

Læs på Jurabibliotek