Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 11

4.2.1. Tilbagekaldelse, afbestilling, annullation

- Side 45 -

I nogle kontraktsforhold har kunden mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring. En arrangør af pakkerejser skal vejlede kunden herom, jf. pakkerejselovens § 11. Det påhviler i almindelighed den, der har lidt en skade, så vidt muligt at begrænse skaden, jf. f.eks. LL § 95, stk. 2, og FAL § 52.

Læs på Jurabibliotek