Bøger, som nævner Pakkerejseloven - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 1

Rejsejura (1. udg.)
Forfattere: Anne-Dorte Bruun Nielsen
Udgivelsesdato: 15. mar 2019
DJØF Forlag

Forbrugerbegrebet

- Side 18 -

...tog-, bus- og færge passageren, idet passageren anses for at være den svageste part i en befordringskontrakt. Her er det passageren som person, der er beskyttelsesobjektet, og ikke den funktion, som han eller hun måtte fungere i. Dette giver sig også udslag i, at en eventuel erstatning eller kompensation er uafhængigt af, hvilket formål rejsen havde.

Læs på Jurabibliotek