Pakkerejseloven Kapitel 9

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

Kapitel 9 1 Straf
§ 30

Overtrædelse af § 5, stk. 1, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder grov eller oftere gentagen overtrædelse af § 6, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af § 5, stk. 3, § 8, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2, og § 17, stk. 3, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af forskrifterne.

Stk. 3 Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.