Pakkerejseloven Kapitel 1

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde og fravigelighed
§ 1

Loven gælder for aftaler om køb af pakkerejser, som en kunde indgår med en arrangør eller med en formidler, der handler i arrangørens navn. §§ 2, 3 og 5 gælder endvidere for udbud af pakkerejser.

Stk. 2 Loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for kunden eller den, som indtræder i kundens krav, medmindre andet er angivet i loven.