14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pakkerejseloven  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 5

Lov om pakkerejser paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pakkerejseloven og bygger på lov nr. 472 af 30. June 1993. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Prisen for en pakkerejse skal tydeligt og let forståeligt fremgå af brochurer, annoncer og andet markedsføringsmateriale.

•••

Stk. 2 Oplysninger i en brochure, annonce eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen om køb af pakkerejsen, medmindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter efter forhandling med Forbrugerombudsmanden nærmere regler om oplysninger i brochurer.

•••
profile photo
Profilside