14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pakkerejseloven  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 31

Lov om pakkerejser paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pakkerejseloven og bygger på lov nr. 472 af 30. June 1993. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Loven træder i kraft den 1. oktober 1993, jf. dog stk. 3, og finder anvendelse på aftaler om køb af pakkerejser, når pakkerejsen ifølge aftalen skal påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 6 og 7, § 9, stk. 1 og 2, §§ 10-13, § 17, stk. 1, nr. 1, og § 24 finder dog kun anvendelse på aftaler om køb af pakkerejser, der indgås efter lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 3 § 5 træder i kraft den 1. januar 1994.

•••
profile photo
Profilside