14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Pakkerejseloven   - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 26

Uddrag fra kommentarerne til pakkerejseloven § 26:

Til §§ 26 og 27
Bestemmelserne drejer sig om reklamation over mangler ved pakkerejsen efter pakkerejsens påbegyndelse. De foreslåede regler svarer i vidt omfang til reglerne i købelovens §§ 81 og 82. Justitsministeriet finder ikke, at der bør gælde særlige formkrav for kundens reklamation. Kunden har bevisbyrden for, at der er reklameret. Det for...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.