14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pakkerejseloven  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 26

Lov om pakkerejser paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pakkerejseloven og bygger på lov nr. 472 af 30. June 1993. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget mangelen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig mangelen, jf. dog stk. 2 og § 27.

•••

Stk. 2 Er kundens pligter efter stk. 1 ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.

•••
profile photo
Profilside