14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pakkerejseloven  - denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018 § 17

Lov om pakkerejser paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pakkerejseloven og bygger på lov nr. 472 af 30. June 1993. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Lider kunden tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre

  • 1) aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist,

  • 2) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold,

  • 3) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, eller

  • 4) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

•••

Stk. 2 Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis den manglende opfyldelse af aftalen angår egenskaber ved pakkerejsen, som må anses tilsikrede.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om frister for aflysning i de i stk. 1, nr. 1, anførte tilfælde.

•••
profile photo
Profilside