Pædagogikumloven § 3

Denne konsoliderede version af pædagogikumloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Lov nr. 475 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 21. juni 2017

§ 3

Pædagogikum består af teoretisk og praktisk pædagogikum samt undervisning i egne klasser.

Stk. 2 Teoretisk og praktisk pædagogikum udgør hver 20 ECTS-point.

Stk. 3 Pædagogikum skal gennemføres inden for det første år efter ansættelsen. Pædagogikum kan dog i særlige tilfælde gennemføres på et senere tidspunkt.

Stk. 4 Undervisningsministeren fastsætter regler om senere gennemførelse af pædagogikum, jf. stk. 3.