14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pædagogikumloven § 17

Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pædagogikumloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 786 af 21. juni 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Undervisningsministeren yder tilskud til kursusforløb som led i teoretisk pædagogikum til universiteter, der er godkendt til udbud, jf. § 4, på grundlag af antallet af årspædagogikumkandidater. Takster pr. årspædagogikumkandidat fastsættes på de årlige finanslove for en eller flere grupper af uddannelsesforløb. Tilskud kan udbetales forskudsvis.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1, herunder om opgørelsen af aktiviteten, aktivitetsindberetninger, udbetaling af tilskud samt om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.

•••
profile photo
Profilside