Pædagogikumloven § 16a

Denne konsoliderede version af pædagogikumloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Lov nr. 475 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 21. juni 2017

§ 16a

Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tildele undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser til kandidater med en udenlandsk uddannelse til lærer, hvis kandidaten har undervisningskompetence på et tilsvarende niveau i det pågældende land.

Stk. 2 Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til tildeling af undervisningskompetence efter stk. 1.