Bøger, som nævner Oversvømmelsesloven - ophæves den 1. juli 2022 § 3

Vand – Lovgivning (1. udg.)
Forfattere: Ellen Margrethe Basse
Udgivelsesdato: 23. nov 2022
DJØF Forlag

De 14 udpegede risikoområder

- Side 395 -

...Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia Aabenraa, Odense Fjord og Korsør. Der blev i forbindelse med kortlægningen i 2011 sondret mellem oversvømmelser fra havet og fjordene hhv. oversvømmelser fra søer og vandløb. 108 108. Kystdirektoratet ” Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde ” (2011).

Læs på Jurabibliotek