14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Oversvømmelsesloven § 11

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af oversvømmelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Kommunalbestyrelsen er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af risikostyringsplanerne og skal herunder sikre gennemførelsen af disse.

•••
profile photo
Profilside